Catalogue

Catalog bánh xe đẩy chịu nhiệt cao Thermo, chịu tải nặng, càng inox 304
Catalog bánh xe đẩy PU lõi gang (PCI) chịu tải nặng, càng inox 304
Catalog bánh xe đẩy dẫn điện (ESD) chịu tải nặng, càng inox 304
Catalog bánh xe đẩy chịu nhiệt độ cao 300oC, càng Inox 304, tải trung
Catalog bánh xe đẩy tải trung Nylon càng Inox 304
Catalog bánh xe đẩy PU tải trung càng Inox 304
Catalog bánh xe đẩy chống tĩnh điện, dẫn điện (ESD) càng Inox 304
Catalog bánh xe đẩy cao su TPE tải trung, càng Inox 304
Catalog bánh xe đẩy chịu nhiệt độ cao Thermo, càng Inox 304, tải trung
Catalog bánh xe đẩy PU gang chịu tải nặng, càng Inox 304
Catalog bánh xe đẩy chịu tải nặng PU càng inox 304
Catalog bánh xe đẩy nhựa PA chịu tải nặng, càng inox 304
Catalog bánh xe đẩy chịu nhiệt độ cao Phenolic, càng Inox 304
Catalog bánh xe đẩy cao su xám TPE chịu tải nặng, càng inox 304
Catalog bánh xe đẩy tải trung Nylon, càng thép
Catalog bánh xe đẩy chịu nhiệt độ cao 300oC, càng thép, tải trung